Безплатна доставка до офис на Спиди за поръчки над 100лв.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR)

Администратор на личните данни от уебсайта и онлайн магазина е “Булкана Козметикс ООД”.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.

1. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни. Личните данни, които ние събираме и обработваме са: име, имейл, телефон за връзка, адрес за получаване на поръчката, начин на плащане, номер на поръчката.

2. Предаване на лични данни на трети страни.

Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи!

За да получите продуктите, които сте поръчали през нашия онлайн магазин, предаваме заедно с поръчаните продукти и име, телефон за връзка и адрес на доставка на куриерска фирма, с която имаме предварително сключен договор. Те имат собствена политика за защита на личните данни.

3. Процедури по осигуряване на сигурността

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира получаването на услугата и съгласно изискването на на действащото българско законодателство.

4. Вашите права по отношение на личните ви данни

4.1. Имате право да изискате достъп и да получите информация по отношение на личните данни, които се съхраняват, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните данни и друго;

4.2. Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани със събраните лични данни, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

4.3. По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните данни.

4.4. Ако прецените, че не желаете да обработваме личните ви данни, имате право да бъдете „забравен“, т.е. да бъдат изтрити, ако: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин; в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните данни и съгласието е единственото основание за обработката им; ако личните данни се обработват незаконосъобразно; в случай че има възражение срещу обработването на личните данни; други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

5. В редица случаи имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработката им;

6. Имате право на възражение като изпратите мейл на sales@bulcanna.eu срещу обработването на личните данни;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията; дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Updating…
  • Нямате артикули в количката.
This site is registered on wpml.org as a development site.