Безплатна доставка до офис на Спиди за поръчки над 100лв.

Общи условия на сайта www.bulcanna.eu и онлайн магазина към него

Моля, прочетете внимателно нашите Общи условия преди да използвате сайта или да направите поръчка чрез нашия електронен магазин. Ако използвате сайта или пристъпите към изпращането на поръчка за избрана от вас стока, то се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия. Настоящият документ съдържа актуалните Общи условия към настоящия момент и всяка промяна във версията му се отбелязва в края на документа.

I ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия целят да регулират и регламентират всички взаимоотношения между „Булкана Козметикс ООД”, наричано по-долу “ДОСТАВЧИК”, от една страна и лицата, ползващи сайта с интернет адрес http://bulcanna.eu и електронния магазин към него, наречени по-долу за краткост „ПОЛЗВАТЕЛИ“ от друга страна

Чл. 2. Когато посещавате, разглеждате, използвате или пазарувате на този сайт и електронния магазин, както и с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците с интернет адрес http://bulcanna.eu, с изключение на линка, препращащ към тези общи условия се счита, че Вие се съгласявате, изцяло приемате и се задължавате да спазвате по-долу описаните Общи условия. „Булкана Козметикс ООД” си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате сайта след подобна промяна, това се счита за съгласие и приемане на променените условия. Настоящите Общи условия са изцяло съобразени със законодателството на Република България и Европейския съюз. Общите условия са публикувани на видно място и са достъпни за всеки потребител.

II ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 3. Предоставяне на необходимата информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИК: „Булкана Козметикс ООД” 
 2. Седалище и адрес на управление: България, град Варна, р-н Приморски, ж.к. „Приморски парк“, ул. Салтанат № 479, ет. 1, офис 1.3
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, град Варна, р-н Приморски, ж.к. „Приморски парк“, ул. Салтанат № 479, ет. 1, офис 1.3
 4. Данни за контакт и кореспонденция: България, град Варна, р-н Приморски, ж.к. „Приморски парк“, ул. Салтанат № 479, ет. 1, офис 1.3
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205837092
 6. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BGBG205837092.

III ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Чл. 4. По-долу описаните понятия и дефиниции използвани в тези Общи условия имат следното значение:

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайта http://bulcanna.eu, който е собственост на „Булкана Козметикс ООД” и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Ползвателите сключват договор за продажба от разстояние на конкретна стока в електронния магазин.

„Ползвателите” са дееспособни лица, които са се съгласили с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът http://bulcanna.eu, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОЛЗВАТЕЛИ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„Булкана Козметикс ООД”е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с BG205837092, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, град Варна, р-н Приморски, ж.к. „Приморски парк“, ул. Салтанат № 479, ет. 1, офис 1.3, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. „Булкана Козметикс ООД” има пълните права едностранно да променя съдържанието на сайта и на електронния магазин, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Ползвателите заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в Поръчката от Ползвателите адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Ползвателите.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

IV ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 5. Продавачът обработва и предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Ползвателите се съгласяват, че Продавачът има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на http://bulcanna.eu. За да обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни: лични имена, пол, валиден имейл адрес, телефон за връзка, дата на раждане, физически адрес за доставка, възможни предпочитания или коментари, адрес за фактура, външен идентификатор.

Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права.

Данните, които Продавачът получава при поръчката или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за обслужването на Ползвателите – приемане и изпълнение на поръчки, връзка с Ползвателите в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на електронния магазин. Продавачът гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

V УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 6. Разглеждането на електронния магазин е напълно свободно и достъпно.

Чл. 7. Регистрация на Ползвателя в сайта не е необходима. Ползвателят може да използва сайта, да прави поръчка или да задава въпроси посредством предоставената контактна форма, без да има създаден профил за целта.

Чл. 8. Позвателят се задължава да попълва необходимите детайли при подаването на всяка индивидуална поръчка.

Чл. 9. За всека стока е посочена и изписана съответната крайна цена, основни характеристики за стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането информирания избор при покупката, на индивидуалната страница за представяне. Всички цени в този сайт са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка са посочени отделно и представляват цената за доставка на конкретната куриерска фирма, с която имаме сключен договор за доставки.

VI ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Чл. 10. Ползвателят може да прави поръчки в Електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки за покупки, следвайки указаните стъпки. След това да завърши и изпрати съответната Поръчка. Поръчката на стоки означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

Чл. 11. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

Чл. 12. За да направи поръчка Позлвателя трябва да посочи задължително:

 1. валиден адрес на своя електронна поща
 2. вярно попълнен адрес за доставка на стоките и адрес за фактуриране
 3. вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон

Чл. 13. При успешно направена поръчка, Ползвателя получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата, на която е направена. Ако е необходимо допълнително уточняване на данните от поръчката, то същото се извършва по телефон, но не приемаме поръчки по телефона, а единствено и само оказваме съдействие за нейното успешно изпращане през електронния магазин.

Чл. 14. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената поръчка от Ползвателя в следните случаи, като за всички важи, че Продавачът следва да уведоми Потребителя:

 1. ако стоката или стоките, които Ползвателя желае да поръча не са налични
 2. при неприемане от страна на банката издател на Ползвателя транзакцията за онлайн плащане
 3. осъществяване на парична транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметката на Продавача при онлайн плащания
 4. предоставените данни в електронния магазин са неверни или непълни
 5. поръчки се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
 6. работното време на консултантите на електронния магазин са: от понеделник до петък: от 8.00 до 16.30

VII ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Чл.15. С изпращане на потвърждение на поръчката, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Ползвателя с имейл за успешно приетата поръчка. С това Ползвателя се съгласява да заплати стойността на избраните от него продукти и стойността на транспортните разходи.

Чл. 16. След като поръчка е проверена и обработена от консултантите на електронния магазин, Ползвателят получава имейл, че обработването на поръчката е приключило.

Чл. 17. Доставката се извършва до точно посочен адрес на Ползвателя.

Чл. 18. Ако Ползвателят не осигури достъп и условия за предаване на стоката или стоките на посочения адрес в посочения срок, продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

VII ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 19. Цените на стоките са в лева с включено ДДС. Цените са показани без цена за доставка, която научавате преди завършването на поръчката ви.

Чл. 20. Заплащането на поръчките може да се извършва чрез: плащане в брой на куриера при доставка или с дебитна/кредитна карта

Чл. 21. За стойността на поръчката Ползвателят има право да получи фактура. За целта е необходимо да посочи всички необходими данни и да я заяви при подаване на поръчка чрез електронния магазин. Фактура може да бъде издадена не по-късно от 5 дни от датата на поръчката.

VIII ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл. 22. Ползвателят може да върне закупените от електронния магазин продукти в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:

 1. Продуктите да са в оригиналната си опаковка
 2. Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване
 3. Да бъде включена оригиналната фактура или поръчка, с която Ползвателят е получил продуктите (с поръчката си Ползвателят получава придружаващ документ – разписка за плащане при доставка/чрез наложен платеж/ или фактура по желание);
 4. Разходите по връщането на продуктите са за сметка на Ползвателя.
 5. Всички суми се възстановяват в срок до 14 дни от датата, на която сме получили обратно на нашия адрес продуктите за връщане 
 6. Адрес за връщане на продукти: България, град Варна, р-н Приморски, ж.к. „Приморски парк“, ул. Салтанат № 479, ет. 1, офис 1.3

Чл. 23. Рекламации и въпроси

При възникнали въпроси, рекламации и коментари, моля обръщайте се директно към нас на телефон 052/335159, за да ги обсъдим.

IX УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтът и електронния магазин съдържат изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация които са авторски и собственост на “Булкана Козметикс ООД” и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта, които са обект на интелектуална собственост е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писмено съгласие на “Булкана Козметикс ООД” за съответния вид използване.

XI        ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ

Информация за продуктите на сайта и в електронния магазин по никакъв начин не трябва да се използва за диагностика, лечение или превенция за заболявания или здравословни проблеми.

XII       СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0879881572 ; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове е предоставена в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на “Булкана Козметикс ООД” и последната промяна в тях е от 12.06.2023

Updating…
 • Нямате артикули в количката.
This site is registered on wpml.org as a development site.